Om Oss

Vi i Pingst Ung i Örebro Län vill vara nära och tillgänglig för att kunna hjälpa de lokala barn- och ungdomsavdelningarna att lyckas med sitt uppdrag att

  • Vara välkomnande, öppna och tillgängliga för barn och ungdomar både i och utanför kyrkan.
  • Kunna presentera Jesus och utveckla ett livslångt lärjungaskap.

Mål

Ledare ska ha både redskap och organisation för att kunna nå nya barn och ungdomar med kristen tro och gemenskap.

Ledare ska ha både redskap och organisation för att kunna forma (bl.a. meningsfull fritid, fördjupad delaktighet och inflytande, jämlikhet och jämställdhet) och hålla ihop barn- och/eller ungdomsgruppen.

Varje ledare ska ha tillgång till ett forum för erfarenhetsutbyte, inspiration och stöd.

Vara barns och ungas röst i vuxenvärlden på lokal regional och riksnivå. Vi ska påverka de vuxnas engagemang för barn- och ungdomsfrågor.

Målgrupp

Ledare på alla nivåer i anslutna medlemsförsamlingar.