Ändrade lägerbidrag

Styrelsen har beslutat att ändra lägerbidragen. Detta betyder att läger/aktiviteter genomförda från och med 1 januari 2018 ger rätt till bidrag på 45 kr/deltagare/dag. Dessutom måste ansökan komma in till oss inom ett år efter att lägret genomförts.

Från och med 1 januari 2019 beviljar vi även bara lägerbidrag där lägret arrangeras av en av våra medlemsförsamlingar.

Vi hoppas få möjlighet att höja bidraget igen och därför behöver vi er hjälp i församlingarna att fortsätta kämpa för att medlemsrapporteringen och aktivitetssammanställningen ska bli komplett.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen