Rapportering

Varje församling ska årligen redovisa medlemmarna i sina barn- och ungdomsgrupper samt de aktiviteter som genomförts.

Utifrån denna rapportering delar vi varje år ut ett rapporteringsbidrag baserat på redovisade medlemmar och genomförda aktiviteter.

Medlemmar
Redovisningen av medlemmar görs via Pingst Ungs verksamhetsredovisning.
Vid frågor om redovisning av medlemmar, kontakta Pingst Ung.

Aktiviteter
Redovisningen av aktiviteter görs genom att fylla i Aktivitetssammanställningen. Denna fylls i löpande under året och ska vara Pingst Ung i Örebro län tillhanda senast 1 april.
Aktivitetssammanställningen hittar du under Blanketter.
Vid frågor om aktivitetssammanställningen, kontakta Pingst Ung i Örebro län.