Bidrag

Det går att söka bidrag hos oss när er församling gör en satsning för barn och ungdom.
Det finns tre olika bidrag att söka.

För att erhålla bidrag från oss fyller ni i aktuellt formulär och skickar detta till oss via mail eller post senast ett år efter att lägret/utbildningen/aktiviteten genomförts. Adresser hittar du under KONTAKT. Glöm inte att bifoga det som efterfrågas i varje formulär. Vid ofullständig ansökan kommer komplettering begäras.

Lägerbidrag
70 kr/deltagare/dag
Ex. 20 deltagare i 5 dagar ger 7 000 kr i bidrag
Bidragsformulär hittar du här.
Lägret måste arrangeras av en av våra anslutna medlemsförsamlingar.

Ledarutbildning
När församlingen betalar en ledarutbildning kan bidrag ges enligt följande:
Max 350 kr/dag/person, gäller för mat och boende.
Hela anmälningsavgiften för kurs/utbildning.
Reseersättning billigaste färdsätt.
Ordinarie anmälningsavgift.
Bidragsformulär hittar du här.

Nystart
När er församling startar upp en ny verksamhet kan Pingst Ung i Örebro län hjälpa till med 50 % av uppstartskostnaden.
Bidragsformulär hittar du här.

Övrigt
Gör er församling en satsning för barn och ungdomar som inte passar in i ovan nämnda bidrag? Hör gärna av er till Pingst Ung i Örebro län! Vi VILL hjälpa och stötta er ekonomiskt.

Rapporteringsbidrag
Utöver dessa bidrag delar vi ut rapporteringsbidrag, som går till alla församlingar som redovisar medlemmar och aktiviteter enligt Rapportering.