Ändrade lägerbidrag

Styrelsen har beslutat att ändra lägerbidragen. Detta betyder att läger/aktiviteter genomförda från och med 1 januari 2019 ger rätt till bidrag på 70 kr/deltagare/dag. Dessutom måste ansökan komma in till oss inom ett år efter att lägret genomförts. Vi ger även bara lägerbidrag där lägret arrangeras av en av våra medlemsförsamlingar.

För att vi fortsatt ska kunna ge bidrag till församlingarna behöver vi er hjälp i församlingarna att fortsätta kämpa för att medlemsrapporteringen och aktivitetssammanställningen ska bli komplett.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen