Välkommen till Pingst Ung i Örebro län

Här på vår hemsida hittar du information om hur ni som församling söker bidrag, lånar material, sköter rapporteringen av er verksamhet m.m.